på Vevang, Eide på Nordmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune