i Skorgestua, Inn-Bogge, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 61, bnr. 8
Fra 2020: gnr. 261, bnr. 8