på Sandvoll, Hjertvika, Aukra

Matrikkel
Gnr. 2, bnr. 40