på Nordre Tveitan, Eidanger

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Porsgrunn kommune

Matrikkel
1950: gnr. 50, Tveten Nordre

Skrivemåter
Nordre Tveitan (godkjent av kartverket 1969)
Tveitan, nordre (godkjent av kartverket 1964)