på Råen, Eiker

Sivil tilhørighet
Fra 1.7.1885: Øvre Eiker kommune

Matrikkel
Gnr. 122 (nordre), 123 (mellom) og 124 (søndre)