på Grandsetra, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn

Matrikkel
1950: gnr. 13, Grandsæteren
Fra 1964: gnr. 72
Fra 2020: gnr. 272

Skrivemåter
Grandsetra (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Grandsætra (godkjent av kartverket 1971)