på Nordli, Nordre Mysen, Eidsberg

Sivil tilhørighet
1.7.1920–31.12.1960: Mysen kommune
Fra 1.1.2020: Indre Østfold kommune