på Nybø (Trollvik), Hjertvika, Aukra

Gnr. 2, bnr. 19