på bnr. 1, Straume, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 12, Strømme, bnr. 1, Strømme. Skyld: 5 mark 85 øre
Fra 1964: gnr. 136, bnr. 1

Kalt Justgarden etter brukere på 17- og 1800-tallet