på Brynjelgarden, Torvika, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Før 1863: Voll og Eid kommune
Fra 1863: Eid og Voll kommune
Fra 1.1.1874: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 134, bnr. 4)

Geistlig tilhørighet
Før 1862: Grytten hovedsogn (se der)
1862–1970: Eid og Voll prestegjeld, Eid sogn
Fra 1970: Grytten prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 10, Torvik, bnr. 4, Torvik. Skyld: 3 mark 52 øre. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=422&gnr=10

Skrivemåter
Brynjelgarden (vedtatt av kartverket 28.5.1996)
Brynjulfgarden (avslått av kartverket 28.5.1996)