på Stensby sykehus, Eidsvoll

Fra 2002: Ahus Stensby sykehus
Nedlagt 2013