på Bort-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 142, bnr. 5)

Matrikkel
1950: gnr. 18, Hatle, bnr. 5, Hatle. Skyld: 7 mark

Også kalt Midt-Hatle (tunet ble flyttet 1867–68)