på Inn-Bogge, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1672: Veøy prestegjeld, Eresfjord sogn (også kalt Sira)
Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 61
Fra 2020: gnr. 261

Skrivemåter
Inn-Bogge (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Indre Bogge (godkjent av kartverket 1979)
Bogge, indre (godkjent av kartverket 1971)