på Monsås, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1838: Voll og Eid kommune
Fra 1863: Eid og Voll kommune
Fra 1.1.1874: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Geistlig tilhørighet
Til 1862: Grytten hovedsogn
1862–1970: Eid og Voll prestegjeld, Eid sogn
Fra 1970: Grytten prestegjeld

Matrikkel
Mnr. 9
1890: gnr. 9, Monsaas. «Udtales Monsaa»
Fra 1964: gnr. 133