på Indre Siem, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
Fra 1838: Voll tinglag / Voll og Eid kommune
Fra 1863: Eid og Voll kommune
Fra 1.1.1874: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Geistlig tilhørighet
1840: Grytten prestegjeld, Eid sogn

Matrikkel
1950: gnr. 3, Siem indre
Fra 1964: gnr. 127