på bnr. 1, Haukeberg, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 140)

Matrikkel
1950: gnr. 16, Haukeberg, bnr. 1, Haukeberg. Skyld: 11 mark 30 øre