på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
Fra 1838: Voll og Eid kommune
Fra 1863: Eid og Voll kommune
Fra 1.1.1874: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 14, Frisvold nedre
Fra 1964: gnr. 138