på Midttun, Hjertvika, Aukra

Gnr. 2, bnr. 38
Utskilt fra bnr. 11 (Yste-Halbakken) i 1951