på Eidssjøen, Eide, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Umatrikulerte plasser under gården Eide