på Berget, Indre Siem, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, utskilt i 1820-årene (fra bnr. 9)
1840: mnr. 3, Sieim indre, lnr. 91 B, Sieimsberget. Skyld: 6½ mark (gammel), 12 skilling (ny). https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093648
1950: gnr. 3, Siem indre, bnr. 10, Berget. Skyld: 28 øre
Fra 1964: gnr. 127, bnr. 10

Dativ: på Bærja