på Ner-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 142, bnr. 1–3)

Matrikkel
Lnr. 111, senere delt