i Andersgarden, Straume, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
1724: Rødven tinglag
1950: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 191, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 12, Strømme