på bnr. 4, Indre Siem, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 127)

Matrikkel
1950: gnr. 3, Siem indre, bnr. 4, Siem indre. Skyld: 3 mark 16 øre