på Hagen, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Hagen
Fra 1964: gnr. 132

Også kalt Monsåshagen