på Nedre, Eide, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 144, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 20, Eide, bnr. 2, Eide. Skyld: 6 mark 44 øre (overstrøket og endret)