på bnr. 5, Eide, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 144)

Matrikkel
1950: gnr. 20, Eide, bnr. 5, Eide. Skyld: 6 mark