på Frisvoll, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
Fra 1838: Voll og Eid kommune
Fra 1863: Eid og Voll kommune
Fra 1.1.1874: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 138 (Nedre Frisvoll) og 139 (Øvre Frisvoll)