på Øvre, Hatle, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 18, Hatle, bnr. 4, Hatle. Skyld: 4 mark 14 øre
Fra 1964: gnr. 142, bnr. 4

Skrivemåter
Øvre Hatle (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Hatle, øvre (godkjent av kartverket 1970)