på Lerheim, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 125)

Matrikkel
1950: gnr. 1, Leirheim

Skrivemåter
Lerheim (vedtatt av klagenemnda 9.6.1997)
Lærem (avslått av klagenemnda 9.6.1997)