på Hatle, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 142)

Geistlig tilhørighet
Eid og Voll var eget prestegjeld fra 10.9.1862 til 1.2.1970