på Myroldhaugen, Eid i Nordfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
Gnr. 47