på Hamre, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 135)

Matrikkel
1950: gnr. 11, Hamre