på Øvre, Eide, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 144)

Matrikkel
1950: gnr. 20, Eide, bnr. 4, Eide. Skyld: 10 mark 69 øre (overstrøket og endret)