på Edøy kirkegård

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune

Fra 1885: Edøy gamle kirkegård