på Gyldenåsen, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
1838: Voll kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 131)

Matrikkel
1840: mnr. 7, Gyldenaas. Skyld: 1 daler 17 skilling

Skrivemåter
Gyldenåsen (vedtatt av kartverket 1996)
Gyldenås (avslått av kartverket 1996)