på Ziegler-parten, Hagen, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Gnr. 8, Hagen, bnr. 4, Hagen
Underlagt bnr. 3 i 1890-årene