på bnr. 1, Hagen, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Hagen, bnr. 1, Hagen. Skyld: 1 mark 7 øre
Fra 1964: gnr. 132, bnr. 1