på bnr. 5, Golma, Edøy

Sivil tilhørighet
(Se under Golma)
Fra 1.1.2006: Aure kommune

Matrikkel
1950: gnr. 12, Golmen, bnr. 5, Golmen. Skyld: 1 mark 1 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=468&gnr=12
Fra 2006: gnr. 212, bnr. 5

Tidligere kalt Bortistua, og senere Kristenstua