på Eide, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
1759, 1765: Rødven tinglag
1950: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Eide
Fra 1964: gnr. 144