i Nergarden, Tømmervåg, Edøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1874: Tustna kommune
Fra 1.1.2006: Aure kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Tømmervåg, bnr. 1, Tømmervåg. Skyld: 3 mark 70 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=468&gnr=8
Fra 2006: gnr. 208