på Edøy, Edøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune

Matrikkel
Gnr. 13

På Edøya