på Breivikkleiva, Hjertvika, Aukra

Gnr. 2, bnr. 13