på Haukeberg, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 140)

Matrikkel
1950: gnr. 16, Haukeberg