i Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Egen kommune, opprettet da Eid og Voll ble delt 1.1.1874
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Geistlig tilhørighet
Grytten prestegjeld, Eid sogn
Sognene Eid og Voll ble eget prestegjeld ved resolusjon av 10.9.1862, iverksatt 1864, men tilbakeført til Grytten 1.2.1970