på bnr. 1, Eide, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 144)

Matrikkel
1950: gnr. 20, Eide, bnr. 1, Eide. Skyld: 6 mark 49 øre

Kalt Roegarden etter brukere på 18- og 1900-tallet