på Kastnes, Dyrøy

Sivil tilhørighet
Før 1.9.1886: Tranøy kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1759: Tranøy prestegjeld, Dyrøy sogn

Matrikkel
1950: gnr. 18, Kastnes