i Drøbak

Sivil tilhørighet
Fra 1962: Frogn kommune