på Tangen, Drammen

Sivil tilhørighet
Fra 1811: Drammen by

Geistlig tilhørighet
Før 1843: Skoger prestegjeld, Tangen sogn
Fra 1843: Strømsø prestegjeld, Tangen sogn

Tettsted