i Egersund

Sivil tilhørighet
Fra 18.7.1798: Egersund ladested
Fra 1.1.1838: Egersund kommune
Fra 1.1.1965: Eigersund kommune