på Nordsetta, Veiholmen, Edøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1915: Hopen kommune
Fra 1.1.1960: Smøla kommune

Plass under gnr. 52, bnr. 1