på Kyrhaug, Edøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune

Matrikkel
1950: gnr. 12, Tyrhaug

Skrivemåter
Kyrhaug (vedtatt av kartverket 9.3.2006)
Tyrhaug (avslått av kartverket 9.3.2006)

På Edøya