i Øvste Vikja, Heggdalsvik, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 44, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 444, bnr. 1