på Andgard, Dovre

Matrikkel
1950: gnr. 52, Angård

Skrivemåter
Andgard (vedtatt av kartverket 19.11.1998)
Arnegard (avslått av kartverket 19.11.1998)