i Søllerød, Danmark

Sivil tilhørighet
Tidligere egen kommune
Fra 2007: Rudersdal kommune