på Nørdre Hjelle, Dovre

Matrikkel
1950: gnr. 17, Hjelle nordre