i Friedrichstadt, Slesvig, Danmark

Sivil tilhørighet
Fra 1864: Preussen
Fra 1871: Tyskland