på Veiholmen, Edøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1915: Hopen kommune
Fra 1.1.1960: Smøla kommune

Matrikkel
1950: gnr. 52, Veien