på Busjord, Dovre

Sivil tilhørighet
Før 1861: Lesja kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1861: Lesja prestegjeld, Dovre sogn
Fra 1.1.1861: Dovre hovedsogn

Matrikkel
1950: gnr. 34, Busjord

Skrivemåter
Busjord (godkjent av kartverket 1968, anbefalt form)
Budsjord (godkjent av kartverket 1974)